ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

BIURO PROJEKTOWE

 

 

 

 

 

 

ODNOŚNIKI

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

Wykonanie finansowe 03.2017 r.

Wykonanie finansowe 03.2017 r.

Sprzedaż 03.2017 r.

Sprzedaż 03.2017 r.

Wskaźnik procentowy 03.2017 r.

Wskaźnik procentowy 03.2017 r.