ROBOTY BRANŻOWE

 

KANALIZACJA SANITARNA

 

Zaprojektowano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinkach kolizyjnych. Przebudowane odcinki kanalizacji sanitarnej zachowują swą dotychczasową funkcję.

Na sieci kanalizacyjnej zastaną zabudowane nowe studnie betonowe dn1000mm, dn1200mm, dn1500mm w zależności od głębokości kolektora. Niniejsze kolektory sanitarne zostały zaprojektowane w nawiązaniu do istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, projektowanego układu drogowego oraz w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej.

 

Długości projektowanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych:

 • Kolektor 1
  • od studni „S1.1” do studni „S1.7” dn200mm PVC-U SN8 SDR34; L = 147,3 m
  • od studni „S1.5” do studni „S1.5.4” dn200mm PVC-U SN8 SDR34; L = 129,9 m
  • od studni „S1.5.4” do studni „Sist.1” dn160mm PVC-U SN8 SDR34; L = 5,9 m
 • Kolektor 2
  • od studni „S2.1” do studni „S2.3” dn200mm PVC-U SN8 SDR34; L = 54,80 m
  • od studni „S2.2” do studni „S2.2.2” dn160mm PVC-U SN8 SDR3; L = 19,40 m
 • Kolektor 3
  • od studni „S3.1” do studni „S3.5” dn250mm PVC-U SN8 SDR34; L = 89,2 m
  • od studni „S3.3” do studni „S3.3.2” dn200mm PVC-U SN8 SDR34; L = 49,6 m
 • Kolektor 4
  • od studni „S4.1” do studni „S4.2” dn160mm PVC-U SN8 SDR34; L = 13,6 m
 • Kolektor 5
  • od studni „S5.1” do studni „S5.4” dn200mm HDPE; L = 77,8 m
  • od studni „S5.4” do studni „S5.5” dn200mm PVC-U SN8 SDR34; L = 37,1 m
  • od studni „S5.5” do studni „S5.6” dn200mm HDPE; L = 22,7 m
  • od studni „S5.2” do studni „S5.2.3” dn160mm PVC-U SN8 SDR34; L = 33,20 m
 • Kolektor 6
  • od studni „S6.1” do studni „S6.2” dn200mm HDPE; L = 69,7 m
  • od studni „S6.2” do studni „S6.3” dn200mm PVC-U SN8 SDR34; L = 21,5 m
  • od studni „S6.2” do studni „S6.1.1” dn200mm PVC-U SN8 SDR34; L = 20,10 m
 • Kolektor 7
  • od studni „S7.1” do studni „S7.2” dn200mm PVC-U SN8 SDR34; L = 17,3 m
 • Kolektor 8
  • od studni „S8.1” do studni „S8.2” dn160mm PVC-U SN8 SDR34; L = 22,2 m
 • Kolektor 9
  • od studni „S9.1” do studni „S9.3” dn200mm PVC-U SN8 SDR34; L = 28,4 m
  • od studni „S9.3” do studni „S9.4” dn200mm HDPE SN8 L = 67,2 m
  • od studni „S9.4” do studni „S9.5” dn200mm PVC-U SN8 SDR34; L = 20,6 m
  • od studni „S9.5” do studni „S9.6” dn200mm HDPE SN8 L = 17,8 m
  • od studni „S9.6” do studni „S9.7” dn200mm PVC-U SN8 SDR34; L = 14,0 m
  • od studni „S9.4” do studni „S9.4.1” dn200mm HDPE SN8 L = 20,4 m
  • od studni „S9.4.1” do studni „S9.4.2” dn200mm PVC-U SN8 SDR34; L = 11,2 m
  • od studni „S9.4.1” do studni „S9.4.3” dn160mm PVC-U SN8 SDR34; L = 162,1 m
 • Kolektor 10
  • od wylotu kanalizacji „Wyl” do „Poł” dn160mm PVC-U SN8 SDR34; L = 1,2 m

 

Całkowita długości przewodów kanalizacyjnych objętych niniejszą dokumentacją techniczną wynosi L = 1 174,2 m.


SIEĆ WODOCIĄGOWA

 

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz w nawiązaniu do średnicy istniejących wodociągów, projektuje się sieć i przyłącza wodociągowe z rur polietylenowych trójwarstwowych PE na ciśnienie robocze do 1,6 MPa:

 • od węzła „W1.1” do węzła „W1.2” dn 40x3,7 mm PE; L = 38,2 mb
 • od węzła „W2.1” do węzła „W2.4” dn 90x8,2 mm PE: L = 170,1 mb
 • od węzła „W2.2” do węzła „St2.1” dn 40x3,7 mm PE: L = 5,2 mb
 • od węzła „W2.3” do węzła „St2.2” dn 40x3,7 mm PE: L = 15,6 mb
 • od węzła „W3.1” do węzła „W3.2” dn 90x8,2 mm PE: L = 82,4 mb
 • od węzła „W4.1” do węzła „W4.3” dn 90x8,2 mm PE: L = 144,8 mb
 • od węzła „W4.2” do węzła „W4.2.1” dn 40x3,7 mm PE: L = 2,5 mb
 • od węzła „W5.1” do węzła „W5.4” dn 110x10,0 mm PE: L = 277,7 mb
 • od węzła „W5.2” do węzła „W5.3” dn 110x10,0 mm PE: L = 46,9 mb
 • od węzła „W6.1” do węzła „W6.2” dn 160x14,6 mm PE: L = 24,2 mb
 • od węzła „W7.1” do węzła „W7.5” dn 160x14,6 mm PE: L = 228,7 mb
 • od węzła „W7.2” do węzła „W7.2.1” dn 40x3,7 mm PE: L = 1,1 mb
 • od węzła „W8.1” do węzła „W8.5” dn 160x14,6 mm PE: L = 208,7 mb
 • od węzła „W8.4” do węzła „W8.4.1” dn 40x3,7 mm PE: L = 15,5 mb
 • od węzła „W9.1” do węzła „W9.3” dn 110x10,0 mm PE: L = 255,5 mb
 • od węzła „W9.2” do węzła „W9.2.1” dn 40x3,7 mm PE: L = 55,4 mb
 • od węzła „W10.1” do węzła „Hp10.1” dn 110x10,0 mm PE: L =308,3 mb
 • od węzła „W11.1” do węzła „W11.2” dn 110x10,0 mm PE: L =286,2 mb

 

Całkowita długości przewodów wodociągowych objętych niniejszą dokumentacją techniczną wynosi: L = 2 167,00 mb.


GAZOCIĄGI

 

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia GAZ-SYSTEM:

Projektuje się odcinek gazociągu A1-A2-A3-A4-A5 DN80 stalowy PN63 o długości 250 m w miejsce istniejącego gazociągu DN 80. Maksymalne ciśnienie robocze gazociągu MOP = 5,5 MPa.

 

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia PGNIG:

Projektuje się 3 odcinki gazociągów:

 • gazociąg A1-A2-A3-A4-A5 DN50 stalowy o długości 186 m w miejsce istniejącego gazociągu DN 50. Maksymalne ciśnienie robocze gazociągu MOP = 17,6 MPa.
 • gazociąg B1-B2-B3-B4-B5 DN50 stalowy o długości 186 m w miejsce istniejącego gazociągu DN 50. Maksymalne ciśnienie robocze gazociągu MOP = 8,1 MPa.
 • gazociąg C1-C2-C3-C4-C5 DN80 stalowy o długości 186 m w miejsce istniejącego gazociągu DN 50. Maksymalne ciśnienie robocze gazociągu MOP = 9,0 MPa.

 

Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia PSG:

W zakresie przebudowy objętej tym opracowaniem projektuje się:

 • Odcinek A5-A6-A7-A8-A9 – dn32 PE100 SDR11 o długości L=146,1 mb
 • Odcinek A17-A17’ – dn32 PE100 SDR11 o długości L=2,0 mb
 • Odcinek A8-A9-A10 – dn25 PE100 SDR11 o długości L=38,5 mb
 • Odcinek A1-A2 – dn63 PE100 SDR11 o długości L=85,5 mb
 • Odcinek A2-A3-A4 – dn40 PE100 SDR11 o długości L=41 mb
 • Odcinek B1-B2-B3-B4 – dn125 PE100 SDR17,6 o długości L=197,2 mb
 • Odcinek B5-B6 – dn40 PE100 SDR11 o długości L=16,5 mb
 • Odcinek C1-C2-C3-C5-C4 – dn65 PE100 SDR11 o długości L=121,2 mb
 • Odcinek C5-C6 – dn25 PE100 SDR11 o długości L=15,4 mb
 • Odcinek I1-I2– dn50 PE100 SDR11 o długości L=67,8 mb
 • Odcinek D1-D2-D3-D4 – dn50 PE100 SDR11 o długości L=398,9 mb
 • Odcinek E1-E2-E3-E4-E5-E6 – dn50 PE100 SDR11 o długości L=215,3 mb
 • Odcinek E1-E8-E9 – dn40 PE100 SDR11 o długości L=44,9 mb
 • Odcinek F1-F2-F3-F4 – dn32 PE100 SDR11 o długości L=148 mb
 • Odcinek G1-G2-G3 – dn32 PE100 SDR11 o długości L=28 mb
 • Odcinek H1-H2-H3-H4 – dn40 PE100 SDR11 o długości L=132,3 mb

Przebudowywane gazociągi projektuje się na maksymalne ciśnienie robocze MOP do 0,5 MPa.


TELETECHNIKA

 

Budowa kanału technologicznego - telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.

Zakres robót obejmuje:

 • budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 6 706,2 mb, w tym:
  • studnie kablowe SKO-2g - 68 szt.
  • studnie kablowe SKO-1g - 5 szt.
  • kanalizacja pierwotna 4x110 - 6 624,0 m
  • kanalizacja pierwotna 2x110 - 82,2 m

 


SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

 

Sieć SN:

 • ESN1 – km 5+000 – 5+400 – Przebudowa sieci LSN 15kV relacji: STARONIWA-SĘDZISZÓW oraz odg PRZYBYSZÓWKA 14-WODOCIĄGI-ŚWILCZA 5 w miejscowości Świlcza
 • ESN2 – km 6+719 – Przebudowa sieci LSN 15kV relacji: BOGUCHWAŁA-RADIOSTACJA odg PRZYBYSZÓWKA 10 i 11 w miejscowości Rzeszów – Przybyszówka
 • ESN3 – km 8+216 – Przebudowa sieci LSN 15kV relacji: BOGUCHWAŁA-RADIOSTACJA odg KIELANÓWKA 5 w miejscowości Rzeszów
 • ESN4 – km 8+950 – 8+770 – Przebudowa sieci LSN 15kV relacji: BOGUCHWAŁA-RADIOSTACJA odg KIELANÓWKA 6 i 7 w miejscowości Rzeszów i Kielanówka
 • ESN4 – km 9+100 – Przebudowa sieci LSN 15kV relacji: BOGUCHWAŁA-RADIOSTACJA odg KIELANÓWKA 1 w miejscowości Kielanówka
 • ESN4 – km 8+950 – 9+800 – Przebudowa sieci LSN 15kV relacji: BOGUCHWAŁA-RADIOSTACJA kierunek KIELANÓWKA w miejscowości Rzeszów i Kielanówka
 • ESN7 – km 10+048 – Przebudowa sieci LSN 15kV relacji: BOGUCHWAŁA-RADIOSTACJA odg KIELANÓWKA 2 w miejscowości Kielanówka
 • ESN8 – km 11+270 – Przebudowa sieci LSN 15kV relacji: BOGUCHWAŁA-RADIOSTACJA odg RACŁAWÓWKA 7 w miejscowości Racławówka

 

Sieć nN:

 • EnN1 – km 6+414 do km 6+600 oraz EnN2 – km 6+460 do km 6+600 – Przebudowa sieci nN stacja PRZYBYSZÓWKA 10
 • EnN3 – km 6+880 – Przebudowa sieci nN stacja PRZYBYSZÓWKA 11
 • EnN4 – km 8+520 – Przebudowa sieci nN stacja KIELANÓWKA 05
 • EnN5 – km 8+880; EnN6 – km 9+150 do km 9+200; EnN7 – km 9+400 – Przebudowa sieci nN stacja KIELANÓWKA 01
 • EnN8 – km 10+450 – Przebudowa sieci nN stacja KIELANÓWKA 08
 • EnN9 – km 11+075 – Przebudowa sieci nN stacja RACŁAWÓWKA 07 DOŁY

 


ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

W ramach przedsięwzięcia w pasie terenu wyznaczonym liniami rozgraniczającymi przewiduje się wyburzenie 18 budynków mieszkalnych, 35 budynków gospodarczych, jeden obiekt małej architektury oraz jeden obiekt triangulacyjny.

 

Zbiorcza tabela obiektów do wyburzenia
L.P. Orientacyjny km drogi ekspresowej Numer działki Numer budynku Przeznaczenie Numer budynku mieszkalnego
1 6+545 1607/1 1G gospodarczy -
2 1M mieszkalny 362
3 6+500 1607/2 2G gospodarczy -
4 2M mieszkalny 364
5 6+400 1615 3G gospodarczy -
6 3M mieszkalny 372
7 6+400 1616/1 4G gospodarczy -
8 5G gospodarczy -
9 4M mieszkalny 368
10 6+545 1617 6G gospodarczy -
11 5M mieszkalny 370
12 6+400 1619 7G gospodarczy -
13 6M mieszkalny 376
14 6+535 1641/2 7M mieszkalny 382
15 6+630 5890 8G gospodarczy -
16 8+520 4340/2 8M mieszkalny 140
17 9G gospodarczy -
18 8+490 4341/1 10G gospodarczy -
19 11G gospodarczy -
20 9M mieszkalny 136
21 10M mieszkalny 138
22 8+475 4342/3 12G gospodarczy -
23 8+865 5156/1 13G gospodarczy -
24 8+880 5157 14G gospodarczy -
25 11M mieszkalny 169
26 8+845 5158 15G gospodarczy -
27 9+020 5083 1OT ob. triangulacyjny -
28 9+120 59/1 12M mieszkalny 299
29 8+900 65 16G gospodarczy -
30 17G gospodarczy -
31 13M mieszkalny 129
32 8+930 66 18G gospodarczy -
33 9+370 470/4 14M mieszkalny 295
34 9+260 477 19G gospodarczy -
35 9+400 481/2 20G gospodarczy -
36 9+545 496 21G gospodarczy -
37 10+300 479/1 22G gospodarczy -
38 10+300 480/1 23G gospodarczy -
39 10+330 481/4 24G gospodarczy -
40 10+460 632/1 25G gospodarczy -
41 26G gospodarczy -
42 15M mieszkalny 298
43 11+030 623/2 27G gospodarczy -
44 16M mieszkalny 310a
45 11+100 658/1 17M mieszkalny  
46 28G gospodarczy -
47 29G gospodarczy -
48 30G gospodarczy -
49 31G gospodarczy -
50 11+100 659/1 18M mieszkalny  
51 32G gospodarczy -
52 33G gospodarczy -
53 34G gospodarczy -
54 1MA ob. małej arch. -
55 11+270 689/1 35G gospodarczy -