BRANŻA MOSTOWA

 

Estakada E-1 w km 6+662,78

Estakada E-1 Estakada E-1 Estakada E-1

Projektowany obiekt przeznaczony jest do przeprowadzenia drogi ekspresowej S-19 nad drogą powiatową 1391R Zgłobień – Rzeszów (ul. Dębicka), potokiem Przyrwa, rowem P-7 oraz ul. Świdrówka. Obiekt pełni również funkcję przejścia dla zwierząt średnich pod drogą ekspresową.

 • schemat statyczny – belka ciągła, dwie rozdzielone dziewięcioprzęsłowe konstrukcje o przekroju skrzynkowym;
 • rozpiętość teoretyczna – 33,00m + 54,00m + 5x60,00m + 54,00m + 33,00m;
 • kąt skosu – 90º;
 • długość całkowita – 476,40 m;
 • długość całkowita ze skrzydłami – 500,80 m;
 • szerokości użytkowe (jezdnia lewa) – 2,50 pas awaryjny + 2×3,50 m jezdnia;
 • szerokości użytkowe (jezdnia prawa) – 2,50 pas awaryjny + 2×3,50 m jezdnia;
 • szerokość ustroju nośnego jednej jezdni – 13,40 m;
 • szerokość całkowita – 27,60 m;
 • wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego – 3,625 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;
 • podpory skrajne – przyczółki masywne;
 • podpory pośrednie – słupowe połączone ryglem;
 • posadowienie podpór – pośrednie na palach przemieszczeniowych.

WD-8 w km 9+146,82

WD-8 WD-8

Wiadukt nad drogą ekspresową S-19 w ciągu drogi powiatowej nr 1434R

 • schemat statyczny – rama dwunawowa o ustroju płytowo-belkowym;
 • rozpiętość teoretyczna – 2×22,66 m (w skosie);
 • kąt skosu – 71º;
 • długość całkowita – 46,38 m (w skosie);
 • szerokości użytkowe – 2×3,50 m jezdnia + 1,50 m chodnik lewostronny;
 • szerokość całkowita – 11,78 m;
 • klasa obciążenia – klasa B wg PN/85/S-10030;
 • podpory skrajne – przyczółki masywne;
 •  podpory pośrednie – słupowe;
 • posadowienie podpór – pośrednie na palach przemieszczeniowych.

PG-9 w km 10+385,69

PG-9 PG-9

Wiadukt nad drogą ekspresową S-19 w ciągu drogi gminnej Rzeszów – Niechobrz

 • schemat statyczny – rama dwunawowa o ustroju płytowo-belkowym;
 • rozpiętość teoretyczna – 2×22,69 m (w skosie);
 • kąt skosu – 75º;
 • długość całkowita – 46,41 m (w skosie);
 • szerokości użytkowe – 2×3,00  m jezdnia + 2,00 m chodnik prawostronny;
 • szerokość całkowita wiaduktu – 11,28 m;
 • klasa obciążenia – klasa B wg PN/85/S-10030;
 • podpory skrajne – przyczółki masywne;
 • podpory pośrednie – słupowe;
 • posadowienie podpór – pośrednie na palach przemieszczeniowych.

WD-8b-1 i WD-8b-2 w km 10+719,02

WD-8b-1 i WD-8b-2

Projektowane obiekty inżynierskie służą do przeprowadzenia drogi ekspresowej S-19 nad rondem węzła Rzeszów Południe zlokalizowanym w km 10+756,96. Obiekty WD-8b-1 i WD-8b-2 są obiektami rozłącznymi, na które składają się obiekty jezdni lewej i jezdni prawej.

 • schemat statyczny – rama jednonawowa o ustroju płytowym;
 • rozpiętość teoretyczna – 16,50 m;
 • kąt skosu – 90º;
 • długość całkowita – 17,50 m;
 • szerokości użytkowe –2×3,50 m jezdnia + 2,50 m pas awaryjny;
 • szerokość ustroju nośnego jednej jezdni  – 12,20 m;
 • szerokość całkowita  – 25,20 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;
 • podpory – przyczółki masywne;
 • posadowienie – posadowienie pośrednie na palach przemieszczeniowych.

WD-9b w km 11+092,05

WD-9b WD-9b

Wiadukt w ciągu S-19 nad drogą powiatową nr 1388R relacji Trzciana – Zwięczyca oraz ciekiem bez nazwy

 • schemat statyczny – rama jednonawowa o ustroju płytowym;
 • rozpiętość teoretyczna (po prostopadłej/ po skosie) – 17,61/17,80 m;
 • długość całkowita (po prostopadłej/ po skosie)  – 18,61/18,80 m;
 • kąt skosu – 82º;
 • szerokości użytkowe – 3 x 3,5 m jezdnia;
 • szerokość ustroju nośnego jezdni lewej – 14,55 m;
 • szerokość ustroju nośnego jezdni prawej – 15,82 m;
 • szerokość całkowita – 30,47 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;
 • podpory – przyczółki masywne;
 • posadowienie – posadowienie pośrednie na palach przemieszczeniowych.

Przejazd gospodarczy PG-7 (P3) w km 7+355,24

Przejazd gospodarczy PG-7

Przejazd PG-7 jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełni funkcję przejazdu gospodarczego ze zintegrowanym przejściem dla zwierząt małych. Przeprowadzana pod obiektem droga stanowi dojazd do pól. W obrębie obiektu PG-7 przewidziano przeprowadzenie przebudowywanego gazociągu – sieć będzie biegła w osi konstrukcji i będzie zlokalizowana poza jezdnią przejazdu gospodarczego.

 • schemat statyczny – konstrukcja łukowa, jednoprzęsłowa z elementów prefabrykowanych;
 • rozpiętość teoretyczna – 15,10 m;
 • długość całkowita konstrukcji ustroju nośnego – 50,16 m;
 • skrajnia dla zwierząt – 3,50×7,00 m;
 • skrajnia przejazdu gospodarczego – 5,00×4,70 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030.

Przejazd gospodarczy PG-8 (P4) w km 8+234,00

Przejazd gospodarczy PG-8

Przejazd PG-8 jest usytuowany pod projektowaną drogą ekspresową S-19. Obiekt będzie pełni funkcję przejazdu gospodarczego ze zintegrowanym przejściem dla zwierząt małych. Przeprowadzana pod obiektem droga stanowi dojazd do pobliskich pól.

 • schemat statyczny – konstrukcja łukowa, jednoprzęsłowa z elementów prefabrykowanych;
 • rozpiętość teoretyczna – 15,10 m;
 • długość całkowita konstrukcji ustroju nośnego – 52,64 m;
 • skrajnia dla zwierząt –2×3,50×3,50 m;
 • skrajnia przejazdu gospodarczego – 5,00×4,70 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030.

Przejścia ekologiczne suche

PZ-1 w km 5+378,00 – przejście dla zwierząt średnich pod drogą ekspresową S-19:

 • schemat statyczny – konstrukcja łukowa, jednoprzęsłowa z elementów prefabrykowanych;
 • rozpiętość teoretyczna – 9,39 m;
 • długość całkowita konstrukcji ustroju nośnego – 32,52 m;
 • skrajnia dla zwierząt – 3,00×7,00 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030.

 

P-2 w km 5+692,00 – przejście dla małych zwierząt pod drogą ekspresową S-19:

 • konstrukcja obiektu – przepust skrzynkowy 1,50×1,50 m;
 • długość całkowita konstrukcji ustroju nośnego – 31,70 m;
 • skrajnia dla zwierząt – 1,40×1,50 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030.

 

PG-7 w km 7+355,24 – przejście dla małych zwierząt (P3) zintegrowane z przejazdem gospodarczym (patrz opis przejazdy gospodarcze) pod drogą ekspresową S-19

 

PG-8 w km 8+234,00 – przejście dla małych zwierząt (P4) zintegrowane z przejazdem gospodarczym (patrz opis przejazdy gospodarcze) pod drogą ekspresową S-19

 

PZM-1 w km 9+300,00 – przejście dla małych zwierząt pod drogą ekspresową S-19:

 • konstrukcja obiektu – przepust skrzynkowy 2,00×2,00 m;
 • długość całkowita konstrukcji ustroju nośnego – 30,70 m;
 • skrajnia dla zwierząt – 1,70×2,00 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030.

 

PZ-5 w km 10+102,00 – przejście dla zwierząt średnich pod drogą ekspresową S-19:

 • schemat statyczny – konstrukcja łukowa, jednoprzęsłowa z elementów prefabrykowanych;
 • rozpiętość teoretyczna – 9,39 m;
 • długość całkowita konstrukcji ustroju nośnego – 32,52 m;
 • skrajnia dla zwierząt – 3,00×7,00 m;
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030.