ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

BIURO PROJEKTOWE

 

 

 

 

 

 

ODNOŚNIKI

 

AKTUALNOŚCI

 

Aktualny postęp prac

 

Pozwolenie na użytkowanie

W dniu 18.07.2017 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie dla:

 • przejazdu gospodarczego PG-7 zlokalizowanego pod drogą ekspresową S-19 w km 7+355,2 zintegrowanego z przjściem dla zwierząt P-3 usytuowanego w m. Rzeszów;
 • przejazdu gospodarczego PG-8 zlokalizowanego pod drogą ekspresową S-19 w km 8+234,00 zintegrowanego z przjściem dla zwierząt P-4 usytuowanego w m. Rzeszów.

 

Data aktualizacji 20.07.2017 r.


 

Pozwolenie na użytkowanie

W dniu 12.07.2017 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie dla:

 • obiektu mostowego P-2 stanowiącego przejście dla zwierząt pod drogą ekspresową S-19 w km 5+692 w m. Przybyszówka
 • obiektu mostowego PZ-1 stanowiącego przejście dla zwierząt pod drogą ekspresową S-19 w km 5+378 w m. Świlcza
 • obiektu mostowego PZ-5 stanowiącego przejście dla zwierząt pod drogą ekspresową S-19 w km 10+102 w m. Kielanówka

 

Data aktualizacji 20.07.2017 r.


 

Zmiana decyzji ZRID

W dniu 13.03.2017 r. Wojewoda Podkarpacki zmienił własną decyzję z dnia 15.05.2015 r. znak I-X.7820.1.19.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w zakresie przebudowy odcinka drogi DG-2 od km 0+002,5 do km 0+414,0 (km drogi ekspresowej S-19 od km 9+112,0 do km 9+505,9) wraz z niezbędą infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz rezygnacji z przejścia dla zwierząt PZM-1 w km 9+300.

 

Data aktualizacji 27.03.2017 r.


 

Decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu

13 marca 2017 r. Komisja Europejska wydała decyzję o dofinansowaniu dla projektu Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe.
Projekt jest realizowany w ramach działania 3.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Wartość całkowita inwestycji wynosi ponad 848 mln zł , w tym niemal 413 mln zł to dofinansowanie UE.

 

Data aktualizacji 15.03.2017 r.


 

Zmiana decyzji ZRID

W dniu 23.02.2017 r. Wojewoda Podkarpacki zmienił własną decyzję z dnia 15.05.2015 r. znak I-X.7820.1.19.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w zakresie budowy wlotu na węźle S-19 Rzeszów Południe w km 10+756,96 od strony zachodniej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu połączenia z drogą objętą odrębnym postępowaniem pn.: "Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi owiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południu do drogi krajowej nr 19 - Etap I".

 

Data aktualizacji 08.03.2017 r.


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

W dniu 19.12.2016 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.05.2015 r., znak I-X.7820.1.19.2014 w zakresie budowy wlotu na węźle S-19 Rzeszów Południe w km 10+756,96 od strony zachodniej wraz z niezbędną infrastukturą techniczną w celu połączenia z drogą objętą odrębnym opracowaniem pn.: "Budowa łącznika drobi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej nr 19 - Etap I".

 

Data aktualizacji: 05.01.2017 r.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

W dniu 17.11.2016 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.05.2015 r., znak I-X.7820.1.19.2014 w zakresie przebudowy odcinka drogi DG-2 od km 0+002,5 do km 0+414,0 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rezygnacji z przejścia dla zwierząt PZM-1 w km 9+300.

 

Data aktualizacji: 22.11.2016 r


 Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

W dniu 18 października 2016 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Instytucją Pośredniczącą, umowę na dofinansowanie Projektu pn. Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Sokołów Małopolski Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe. Przedmiotem projektu jest budowa drogi S19 na odcinku w. Sokołów Młp. Płn. – Stobierna oraz w. Świlcza – w. Rzeszów Płd. o całkowitej długości 18,81 km, zlokalizowanej w sieci bazowej i kompleksowej TEN-T, przebiegającej w południowej części Polski, przez obszar woj. podkarpackiego. Projekt jest realizowany w systemie projektuj i buduj.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 848 408 745,83 zł

Wysokość dofinansowania UE: 412 806 332,82 zł

 

Data aktualizacji: 20.10.2016 r.


Tymczasowa organizacja ruchu:

 W dniu 27.09.2016 r. wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze powiatowej nr 1388R w miejscowości Racławówka.

 

Data aktualizacji: 27.09.2016 r.


 

W dniu 31.08.2016 r. zaplanowano przekazanie do użytkowania wiaduktu na drodze powiatowej nr 1434R w miejscowości Kielanówka.

 

Data aktualizacji: 31.08.2016 r.


 

Tymczasowa organizacja ruchu:

W dniu 18.08.2016 r. o godzinie 13.00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na DP nr 1388R w miejscowości Racławówka. Zmiana organizacji ruchu polega na przestawieniu wygrodzenia obustronnego na jednostronne, co pozwoli na prowadzenie prac poza jezdnią wzdłuż wygrodzonych części jezdni.

 

Data aktualizacji: 16.08.2016 r.


 

 Zmiana organizacji ruchu:

 • W związku z koniecznością realizacji prac budowlanych zaplanowano wprowadzenie ruchu wahadłowego na drodze powiatowej nr 1434R w miejscowości Kielanówka. Przewidywany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu - 04.07.2016 r.

 

Data aktualizacji: 28.06.2016 r.


Utrudnienia w ruchu:

Utrudnienia w ruchu związane z realizacją Inwestycji:

 • Wyznaczono objazdy przy zamkniętych odcinkach dróg gminnych:
  • DG 108464R Kielanówka, Racławówka - przy obiekcie PG9,
  • DG 108166R Kielanówka - przy obiekcie WD8,
 • Ruch wahadłowy:
  • Droga powiatowa 1388R Racławówka - przy obiekcie WD9b.

 

Na pozostałych przejazdach występują utrudnienia z powodu prowadzonych prac: ograniczenia prędkości, wyjazdy pojazdów z budowy (ul. Dębicka, Świdrówka, Słoneczny Stok, Staroniwska).

 

Data aktualizacji: 18.05.2016 r.


Rozpoczęto wykonanie konstrukcji nośnej (przęsła) obiektu E1. Konstrukcja jest realizowana w technologii MON (metoda odcinkowego nasuwania).

 

Data aktualizacji: 06.05.2016 r.


Ostateczność Decyzji ZRID:

W dniu 15.01.2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał Decyzję ostateczną, umarzającą postępowanie odwoławcze w zakresie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 

Data aktualizacji: 02.02.2016 r.


Przekazanie Placu Budowy:

W dniu 02.06.2015 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy Plac Budowy inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 

Data aktualizacji: 02.06.2015 r.


Wydanie Decyzji ZRID:

W dniu 15.05.2015 r. Wojewoda Podkarpacki wydał Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 

Data aktualizacji: 19.05.2015 r.


Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia:

W dniu 20.04.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 

Data aktualizacji: 22.04.2015 r.


Przystąpienie do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko:

W dniu 05.03.2015 r. na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

Link do tekstu obwieszczenia

 

Data aktualizacji: 05.03.2015 r.


Wszczęcie postępowania ZRID:

W dniu 16.12.2014 r. na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

Link do tekstu podstępowania

 

Data aktualizacji: 16.12.2014 r.


Posiedzenie ZOPI:

W dniu 05.11.2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym rozpatrzono Projekt Budowlany odcinka S-19 Świlcza (DK4) bez węzła - węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem. Pozytywnie zaopiniowany Projekt Budowlany jest podstawą do wystapienia o wszczęcie postępowania ZRID oraz sporządzenia szczegółowej dokumentacji - Projektu Wykonawczego.

 

Data aktualizacji: 05.11.2014 r.