ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 


KONSULTANT

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 


 

 

 

 

 

   

Kalendarium

W dniu 16.12.2014 r. na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi". Link do tekstu podstępowania
 
 
W dniu 05.11.2014 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym rozpatrzono Projekt Budowlany odcinka S-19 Świlcza(DK4) bez węzła - węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem. Pozytywnie zaopiniowany Projekt Budowlany jest podstawą do sporządzenia szczegółowej dokumentacji - Projektu Wykonawczego.
 
 
Umowę z Wykonawcą na realizację zadania "Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła - węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem" podpisano dnia 09.04.2014 r.

Umowę z Konsultantem na  pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem
"Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła - węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem" podpisano dnia 18.08.2014 r.

 

Termin realizacji kontraktu: Zgodnie z umową nr 2811/6/2014 z dnia 09.04.2014 r. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia Umowy w terminie 34 miesięcy od daty podpisania umowy na Roboty Projektowo-Budowlane. Do czasu Realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).