ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 


KONSULTANT

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 


 

 

 

 

 

   

Aktualności

W dniu 16.12.2014 r. na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi". Link do tekstu postępowania

 

W dniu 05.11.2014 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym rozpatrzono Projekt Budowlany odcinka S-19 Świlcza(DK4) bez węzła - węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem. Pozytywnie zaopiniowany Projekt Budowlany jest podstawą do sporządzenia szczegółowej dokumentacji - Projektu Wykonawczego.