ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Sierpień 2016

2016.08.02 Podbudowa z kruszywa w rejonie Grobelna

2016.08.02 Podbudowa z kruszywa w rejonie Grobelna

2016.08.01 Ochrona skarp matami przy ul Wałowej

2016.08.01 Ochrona skarp matami przy ul Wałowej

2016.08.02 Nasyp zbrojony geosyntetykiem na dojeździe do mostu

2016.08.02 Nasyp zbrojony geosyntetykiem na dojeździe do mostu

2016.08.02 Przyczółek P6 zagęszczanie zasypki

2016.08.02 Przyczółek P6 zagęszczanie zasypki

2016.08.02 Zahumusowan sakarpa na poszerzeniu ulicy Wałowej

2016.08.02 Zahumusowan sakarpa na poszerzeniu ulicy Wałowej

2016.08.02 Zbrojenie ścian przyczółka P1

2016.08.02 Zbrojenie ścian przyczółka P1

2016.08.05 Zagęszczanie zasypki przyczółka P6

2016.08.05 Zagęszczanie zasypki przyczółka P6

2016.08.05 Zasypka przyczółka P6

2016.08.05 Zasypka przyczółka P6

2016.08.08 Badania archeologiczne

2016.08.08 Badania archeologiczne

2016.08.08 Budowa nasypu zbrojonego geosyntetykami

2016.08.08 Budowa nasypu zbrojonego geosyntetykami

2016.08.08 Montaż desek gzymsowych

2016.08.08 Montaż desek gzymsowych

2016.08.08 Montaż dylatacji i zbrojneie płyty przejściowej

2016.08.08 Montaż dylatacji i zbrojneie płyty przejściowej

2016.08.08 Prace mostowe nad Nogatem

2016.08.08 Prace mostowe nad Nogatem

2016.08.08 Prace w rejonie Grobelna

2016.08.08 Prace w rejonie Grobelna

2016.08.08 Przygotowanie do układania podbudowy bitumicznej

2016.08.08 Przygotowanie do układania podbudowy bitumicznej

2016.08.08 Układanie masy bitumicznej DK 22

2016.08.08 Układanie masy bitumicznej DK 22

2016.08.08 Walec podczas pracy

2016.08.08 Walec podczas pracy

2016.08.08 Zbrjenie kap chodnikowych

2016.08.08 Zbrjenie kap chodnikowych

2016.08.08 Zbrojenie płyty przejściowej P6

2016.08.08 Zbrojenie płyty przejściowej P6

2016.08.12 Budowa chodnika na ul. Wałowej

2016.08.12 Budowa chodnika na ul. Wałowej

2016.08.12 Budowa gabionu przy ul. Wałowej

2016.08.12 Budowa gabionu przy ul. Wałowej

2016.08.12 Budowa nasypu zbrojonego siatką na dojeździe do mostu

2016.08.12 Budowa nasypu zbrojonego siatką na dojeździe do mostu

2016.08.12 Kontrola zbrojenia kapy

2016.08.12 Kontrola zbrojenia kapy

2016.08.12 Wzrost trawy na skaprpie ul. Wałowej

2016.08.12 Wzrost trawy na skaprpie ul. Wałowej

2016.08.12 zachodni przyczółek mostu

2016.08.12 zachodni przyczółek mostu

2016.08.16 Betonowanie kap chodnikowych

2016.08.16 Betonowanie kap chodnikowych

2016.08.16 Prace archeologiczne

2016.08.16 Prace archeologiczne

2016.08.16 Ukłądanie masy bitumiczenje na skrzyżowaniu z ul. Wałową

2016.08.16 Ukłądanie masy bitumiczenje na skrzyżowaniu z ul. Wałową

2016.08.24  DK 22 przy stacjach benzynowych

2016.08.24 DK 22 przy stacjach benzynowych

2016.08.24  Nowe nawierzchnie na DK 22

2016.08.24 Nowe nawierzchnie na DK 22

2016.08.24  Prace mostowe

2016.08.24 Prace mostowe

2016.08.24  Skrzyżowanie  DK 22 i ul. Wałowa

2016.08.24 Skrzyżowanie DK 22 i ul. Wałowa

2016.08.24  Zbrojonie płyty przejściowej przy P1

2016.08.24 Zbrojonie płyty przejściowej przy P1

2016.08.24 Budowa nasypu na dojeździe do mostu

2016.08.24 Budowa nasypu na dojeździe do mostu

2016.08.24 DK 22 i ul. Tczewska

2016.08.24 DK 22 i ul. Tczewska

2016.08.24 Most przez Nogat widok na lewy brzeg

2016.08.24 Most przez Nogat widok na lewy brzeg

2016.08.24 DK 22 i ul. Wałowa DK 55

2016.08.24 DK 22 i ul. Wałowa DK 55