ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Sierpień 2015

Badanie kontrolne VSS

Badanie kontrolne VSS

Badanie kontrolne podłoża

Badanie kontrolne podłoża

Frezowanie nawierzchni

Frezowanie nawierzchni

Przebudowa sieci elektrycznych

Przebudowa sieci elektrycznych

roboty branżowe

roboty branżowe

Stablizacja gruntu poprzez mieszanie ze spoiwem

Stablizacja gruntu poprzez mieszanie ze spoiwem

Stablizacja gruntu poprzez mieszanie ze spoiwem

Stablizacja gruntu poprzez mieszanie ze spoiwem

widok ogólny objazdu

widok ogólny objazdu