ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Październik 2016

2016.10.03 Uroczyste przecięcie wstęgi

2016.10.03 Uroczyste przecięcie wstęgi

2016.10.03 Otwarcie mostu

2016.10.03 Otwarcie mostu

2016.10.03  Minister Kazimierz Smoliński  podczas przemowy

2016.10.03 Minister Kazimierz Smoliński podczas przemowy

2016.10.03 Otwarcie mostu

2016.10.03 Otwarcie mostu

2016.10.13 Prace na dojeździe do starego mostu

2016.10.13 Prace na dojeździe do starego mostu

2016.10.14 Roboty ziemne dojazd do starego mostu

2016.10.14 Roboty ziemne dojazd do starego mostu

Demontaż dylatacji starego mostu

Demontaż dylatacji starego mostu

Zdemontowana dylatacja starego mostu

Zdemontowana dylatacja starego mostu

Sfrezowana nawierzchnia na dojeździe do starego mostu

Sfrezowana nawierzchnia na dojeździe do starego mostu

2016.10.07 Przygotowania do zmiany organizacji ruchu przy ul. Tczewska

2016.10.07 Przygotowania do zmiany organizacji ruchu przy ul. Tczewska

2016.10.13 Cięcie palisady

2016.10.13 Cięcie palisady

2016.10.19 Aleja Rodla nasyp na geotkaninie

2016.10.19 Aleja Rodla nasyp na geotkaninie

2016.10.19 Materiał do przykrycia glowic palisady

2016.10.19 Materiał do przykrycia glowic palisady

2016.10.19 Stabilizacja podloza spoiwem

2016.10.19 Stabilizacja podloza spoiwem

2016.10.19 Zasypywanie nowego gazociagu

2016.10.19 Zasypywanie nowego gazociagu

2016.10.18 Badanie VSS

2016.10.18 Badanie VSS

Prace na skrzyzowaniu DK 22 i ul.Wałowej

Prace na skrzyzowaniu DK 22 i ul.Wałowej

2016.10.19 Aleja Rodla nasyp na geotkaninie

2016.10.19 Aleja Rodla nasyp na geotkaninie

2016.10.26 Budowa barier przy ul. Tczewskiej

2016.10.26 Budowa barier przy ul. Tczewskiej

2016.10.26 Budowa materaca z geotkaniny i kruszywa

2016.10.26 Budowa materaca z geotkaniny i kruszywa

2016.10.26 DK widok na Malbork od strony Tczewa

2016.10.26 DK widok na Malbork od strony Tczewa

2016.10.26 Podbudowa z kruszywa na a.Rodla i p Slowianskim

2016.10.26 Podbudowa z kruszywa na a.Rodla i p Slowianskim

2016.10.26 Prace brukarskie przy stacjach benzynowch

2016.10.26 Prace brukarskie przy stacjach benzynowch

2016.10.26 Prace na obszarze po zakonczonych badaniach archeologicznych

2016.10.26 Prace na obszarze po zakonczonych badaniach archeologicznych

2016.10.26 Prace na skrzyżowaniu z ul Walowa

2016.10.26 Prace na skrzyżowaniu z ul Walowa

2016.10.26 Skrzyzowanie DK 22 i DK 55 kierunek Sztum

2016.10.26 Skrzyzowanie DK 22 i DK 55 kierunek Sztum

2016.10.26 Skrzyzowanie DK 22 z ul. Walowa

2016.10.26 Skrzyzowanie DK 22 z ul. Walowa

2016.10.26 Umocnienie skarp nasypu

2016.10.26 Umocnienie skarp nasypu

2016.10.26 widok na ul. Walowa

2016.10.26 widok na ul. Walowa

2016.10.26 Demontaz scianek szczelnych w nurcie Nogatu

2016.10.26 Demontaz scianek szczelnych w nurcie Nogatu

2016.10.26 Skrzyzowanie z ul. Walowa

2016.10.26 Skrzyzowanie z ul. Walowa