ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Październik 2015

2015.10.06 Pale Tubex podpora P1

2015.10.06 Pale Tubex podpora P1

2015.10.06 Prace mostowe

2015.10.06 Prace mostowe

2015.10.06 Ścianka szczelna P5

2015.10.06 Ścianka szczelna P5

2015.10.09 Pale Tubex P2

2015.10.09 Pale Tubex P2

2015.10.12 Wykonywanie pali P2

2015.10.12 Wykonywanie pali P2

2015.10.12 Wykonywanie pali Tubex P2

2015.10.12 Wykonywanie pali Tubex P2

2015.10.30 Pale podpory P1

2015.10.30 Pale podpory P1

2015.10.30 Palisada na dojedzie do mostu

2015.10.30 Palisada na dojedzie do mostu

2015.10.30 Pograżanie pali Tubex P2

2015.10.30 Pograżanie pali Tubex P2

2015.10.30 Rozkładanie stabilizacji

2015.10.30 Rozkładanie stabilizacji

2015.10.30 Ścianka szczelan podpory P5

2015.10.30 Ścianka szczelan podpory P5

2015.10.30 Wykonana palisada Pn strona DK 22

2015.10.30 Wykonana palisada Pn strona DK 22

2015.10.30 prace wzdłuż ogródków działkowcyh

2015.10.30 prace wzdłuż ogródków działkowcyh

2015.10.30 rejon podpory P6

2015.10.30 rejon podpory P6

2015.10.30 warstwa transmisyjna gr 40cm

2015.10.30 warstwa transmisyjna gr 40cm