ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Luty 2015

Wycięte drzewa przy ogródkach działkowych, w linii przyszłego nasypu pod nową jezdnię

Wycięte drzewa przy ogródkach działkowych, w linii przyszłego nasypu pod nową jezdnię

Wycięte drzewa przy ogródkach działkowych, w linii przyszłego nasypu pod nową jezdnię 2

Wycięte drzewa przy ogródkach działkowych, w linii przyszłego nasypu pod nową jezdnię 2

Wycięte drzewa przy skrzyżowaniu Al. Rodła (DK22) i drogi na Grobelno

Wycięte drzewa przy skrzyżowaniu Al. Rodła (DK22) i drogi na Grobelno

Wycinka drzew na początku zakresu od strony Tczewa

Wycinka drzew na początku zakresu od strony Tczewa

Wycinka drzew na początku zakresu od strony Tczewa 2

Wycinka drzew na początku zakresu od strony Tczewa 2

Trwająca wycinka na północnej skarpie al. Rodła

Trwająca wycinka na północnej skarpie al. Rodła

Ściąganie wyciętego drewna

Ściąganie wyciętego drewna

Wykonana wycinka wzdłuż ul. Wałowej

Wykonana wycinka wzdłuż ul. Wałowej

Wykonana wycinka wzdłuż ul. Wałowej

Wykonana wycinka wzdłuż ul. Wałowej

Wygradzanie terenu robót

Wygradzanie terenu robót

 Wycięte drzewa wzdłuż ul. Wałowej

Wycięte drzewa wzdłuż ul. Wałowej

Wyznaczone drzewa do wycinki

Wyznaczone drzewa do wycinki