ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Listopad 2016

2016.11.02 Układanie podbudowy na Alei Rodła

2016.11.02 Układanie podbudowy na Alei Rodła

2016.11.03 Pdbudowa prwoskret z DK22 na DK55

2016.11.03 Pdbudowa prwoskret z DK22 na DK55

2016.11.03 DK 22 Układanie podbudowy

2016.11.03 DK 22 Układanie podbudowy

2016.11.08 przygotowania do zmiany organizacji ruchu

2016.11.08 przygotowania do zmiany organizacji ruchu

2016.11.09 Budowa gazociagu DK 22

2016.11.09 Budowa gazociagu DK 22

2016.11.09 Ekrany akustyczne przy ul Bocznej

2016.11.09 Ekrany akustyczne przy ul Bocznej

2016.11.09 Układanie SMA na al Rodla

2016.11.09 Układanie SMA na al Rodla

2016.11.09 prace wykończeniowe na ul Bocznej

2016.11.09 prace wykończeniowe na ul Bocznej

2016.11.09 prace wykończeniowe ul Boczna

2016.11.09 prace wykończeniowe ul Boczna

2016.11.10 Nagrzewnica do nawierzchni

2016.11.10 Nagrzewnica do nawierzchni

2016.11.10 Ukladanie nawierzchni DK 22 str P

2016.11.10 Ukladanie nawierzchni DK 22 str P

2016.11.10 Walce podczas pracy

2016.11.10 Walce podczas pracy

2016.11.10 dostawa masy do rozkladarki

2016.11.10 dostawa masy do rozkladarki

2016.11.15 Prace brukarskie przy ul Walowej

2016.11.15 Prace brukarskie przy ul Walowej

2016.11.15 Prace wykonczeniowe przy P6

2016.11.15 Prace wykonczeniowe przy P6

2016.11.15 Umocnienie skarpy przy P6

2016.11.15 Umocnienie skarpy przy P6

2016.11.15 malowanie oznakowania poziomego

2016.11.15 malowanie oznakowania poziomego

2016.11.17 Nowa jezdnia przy UM

2016.11.17 Nowa jezdnia przy UM

2016.11.17 Prace archeologiczne

2016.11.17 Prace archeologiczne

2016.11.17 Rozbiorka starej DK 55 przed UM

2016.11.17 Rozbiorka starej DK 55 przed UM

2016.11.18 rozbiorka starej  konstrukcji  DK  55

2016.11.18 rozbiorka starej konstrukcji DK 55

2016.11.18 rozbiorka starej  konstrukcji  DK 55

2016.11.18 rozbiorka starej konstrukcji DK 55

2016.11.22 DK 22 str L alei Rodla po rozbiorce

2016.11.22 DK 22 str L alei Rodla po rozbiorce

2016.11.22 Prace archeologiczne przed Baszta

2016.11.22 Prace archeologiczne przed Baszta

2016.11.22 Prace remontowe stary most

2016.11.22 Prace remontowe stary most

2016.11.23 Badania archeologiczne

2016.11.23 Badania archeologiczne

2016.11.24 sredniowieczne relikty podczas badan archeo

2016.11.24 sredniowieczne relikty podczas badan archeo

2016.11.25 Aleja Rodla prace archeologiczne

2016.11.25 Aleja Rodla prace archeologiczne

2016.11.25 Badania archeologiczne przy UM

2016.11.25 Badania archeologiczne przy UM

2016.11.25 Nowy most

2016.11.25 Nowy most

2016.11.28 Badania archeolgiczne przy UM

2016.11.28 Badania archeolgiczne przy UM

2016.11.28 DK 22 i ul Boczna

2016.11.28 DK 22 i ul Boczna

2016.11.28 DK 22 rejon centum handlowego

2016.11.28 DK 22 rejon centum handlowego

2016.11.28 DK 22 rejon stacji benzynowych

2016.11.28 DK 22 rejon stacji benzynowych

2016.11.28 DK 22 skrzyzownaie z Tczewska

2016.11.28 DK 22 skrzyzownaie z Tczewska

2016.11.28 Prace w rejonie ul. Wałowej

2016.11.28 Prace w rejonie ul. Wałowej

2016.11.28 skrzyzowanie z ul Walowa

2016.11.28 skrzyzowanie z ul Walowa

2016.11.29 Montaż balustrad

2016.11.29 Montaż balustrad

2016.11.30 Badnia archeologiczne

2016.11.30 Badnia archeologiczne