ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Listopad 2015

2015-11-18 Zbrojenie fundamentu podpory P1

2015-11-18 Zbrojenie fundamentu podpory P1

2015-11-20 Podbudowa bitumiczna

2015-11-20 Podbudowa bitumiczna

2015-11-20 Układanie podbudowy bitumcznej

2015-11-20 Układanie podbudowy bitumcznej

2015-11-20 walce na podbudowie bitumicznej

2015-11-20 walce na podbudowie bitumicznej

2015-11-25 Podbudowa z kruszywa łamanego

2015-11-25 Podbudowa z kruszywa łamanego

2015-11-25 Warstwa podbudowy bitumicznej

2015-11-25 Warstwa podbudowy bitumicznej

2015.10.04 357+350 wymiana gruntu przy Palisadzie

2015.10.04 357+350 wymiana gruntu przy Palisadzie

2015.10.05 357+370 Palisada montaż ściagów do kleszcza

2015.10.05 357+370 Palisada montaż ściagów do kleszcza

2015.11.04 rozkładanie kruszywa łamanego stab. cem.

2015.11.04 rozkładanie kruszywa łamanego stab. cem.

2015.11.05 KŁSCem 356+300

2015.11.05 KŁSCem 356+300

2015.11.07 Betonowanie pali P1

2015.11.07 Betonowanie pali P1

2015.11.07 Betonowanie pali P1

2015.11.07 Betonowanie pali P1

2015.11.07 Betonowanie pali P1

2015.11.07 Betonowanie pali P1

2015.11.19 widok na roboty mostowe

2015.11.19 widok na roboty mostowe

2015.11.20 objazd z płyt wzdłuż prowadzonych prac

2015.11.20 objazd z płyt wzdłuż prowadzonych prac

2015.11.20 sitki stalowe zbrojace warstwe transmisyjna

2015.11.20 sitki stalowe zbrojace warstwe transmisyjna

2015.11.20 zagęszczanie warstwy transmisyjnej

2015.11.20 zagęszczanie warstwy transmisyjnej

2015.11.27 Budowa stanowiska do nasuwania ustroju

2015.11.27 Budowa stanowiska do nasuwania ustroju

2015.11.27 Nogat Roboty mostowe

2015.11.27 Nogat Roboty mostowe

2015.11.27 Podbudowa bituiczna Na DK 22 przy ul Tczewskiej

2015.11.27 Podbudowa bituiczna Na DK 22 przy ul Tczewskiej

2015.11.27 Podbudowa z kruszywa przy stacji Orlen

2015.11.27 Podbudowa z kruszywa przy stacji Orlen

2015.11.27 Rejon zjazdu na Grobelno

2015.11.27 Rejon zjazdu na Grobelno

2015.11.27 Widok na odcinek I i II DK 22

2015.11.27 Widok na odcinek I i II DK 22

2015.11.06 P1 Montaż zbrojenia w  palu

2015.11.06 P1 Montaż zbrojenia w palu

2015.11.06 Spawanie zbrojenia pali Tubex

2015.11.06 Spawanie zbrojenia pali Tubex

2015.11.06 Wkonywanie pali na P3

2015.11.06 Wkonywanie pali na P3