ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lipiec 2016

2016.0.28 Rejon centrum Handlowego

2016.0.28 Rejon centrum Handlowego

2016.07.01 Próbne odwierty w betonie płyty mostu

2016.07.01 Próbne odwierty w betonie płyty mostu

2016.07.06 Sterowanie w wytórni mas w Toruniu

2016.07.06 Sterowanie w wytórni mas w Toruniu

2016.07.06 Wytwórnia asfaltu lanego w Toruniu

2016.07.06 Wytwórnia asfaltu lanego w Toruniu

2016.07.07Próbne odwierty w warstwach bitumicznych

2016.07.07Próbne odwierty w warstwach bitumicznych

2016.07.08 Gazociąg w rejonie P6

2016.07.08 Gazociąg w rejonie P6

2016.07.08 Prace na płycie mostu

2016.07.08 Prace na płycie mostu

2016.07.08 Ustrój nosny mostu opraty na przyczółku P6

2016.07.08 Ustrój nosny mostu opraty na przyczółku P6

2016.07.11 Gabion przy ul.Wałowej

2016.07.11 Gabion przy ul.Wałowej

2016.07.11 Podbudowa z kruszywa łamanego DK 22 str. L 356+800

2016.07.11 Podbudowa z kruszywa łamanego DK 22 str. L 356+800

2016.07.11 Podpory nurtowe mostu

2016.07.11 Podpory nurtowe mostu

2016.07.11 Ścieżka rowerowa wzdłuż DK 22 str. L

2016.07.11 Ścieżka rowerowa wzdłuż DK 22 str. L

2016.07.11 Ukłądanie podbudowy z KŁSM

2016.07.11 Ukłądanie podbudowy z KŁSM

2016.07.11 Wyprofilowana skarpa nasypu w rejonie Grobelna

2016.07.11 Wyprofilowana skarpa nasypu w rejonie Grobelna

2016.07.12 Badanie pull off pierwszej warstwy izolacji

2016.07.12 Badanie pull off pierwszej warstwy izolacji

2016.07.12 Frezowaie płyty mostu

2016.07.12 Frezowaie płyty mostu

2016.07.12 Płyta mostu przed ułożeniem izolacji

2016.07.12 Płyta mostu przed ułożeniem izolacji

2016.07.14 Prace przy stacji BP

2016.07.14 Prace przy stacji BP

2016.07.15 Izolacja natryskowa StirlingLloyd Eliminator

2016.07.15 Izolacja natryskowa StirlingLloyd Eliminator

2016.07.15 Układanie izolacji natryskowej StirlingLloyd Eliminator

2016.07.15 Układanie izolacji natryskowej StirlingLloyd Eliminator

2016.07.18 Prace ziemne na ul Wałowej

2016.07.18 Prace ziemne na ul Wałowej

2016.07.18 Stabilizacja gruntu cementem

2016.07.18 Stabilizacja gruntu cementem

2016.07.19 Budowa wysp przy stacji orlen

2016.07.19 Budowa wysp przy stacji orlen

2016.07.19 Izolacja kapy chodnikowej

2016.07.19 Izolacja kapy chodnikowej

2016.07.19 Pas rozdzielajacy jezdnie DK 22

2016.07.19 Pas rozdzielajacy jezdnie DK 22

2016.07.19 Pas rozdzielajacy jezdnie DK 22

2016.07.19 Pas rozdzielajacy jezdnie DK 22

2016.07.28

2016.07.28

2016.07.28

2016.07.28

2016.07.28

2016.07.28

2016.07.28 Budowa przyczółka P6

2016.07.28 Budowa przyczółka P6

2016.07.28 DK 22 przy stacjach benzynowych

2016.07.28 DK 22 przy stacjach benzynowych

2016.07.28 Fundamenty ekranó przy ul. Bocznej

2016.07.28 Fundamenty ekranó przy ul. Bocznej

2016.07.28 Mosty od strony dolnej wody

2016.07.28 Mosty od strony dolnej wody

2016.07.28 Prace drogowe od strony Grobelna

2016.07.28 Prace drogowe od strony Grobelna

2016.07.28 Prace przy UM

2016.07.28 Prace przy UM

2016.07.28 Rejon ulicy Tczewskiej

2016.07.28 Rejon ulicy Tczewskiej

2016.07.28 Skrzyżowanie z ul. Tczewską

2016.07.28 Skrzyżowanie z ul. Tczewską

2016.07.28 Ulica Boczna i DK 22.

2016.07.28 Ulica Boczna i DK 22.

2016.07.28 Warstwa wiążąca ciąg główny DK 22

2016.07.28 Warstwa wiążąca ciąg główny DK 22

2016.07.08 Zdemontowany Awanbek

2016.07.08 Zdemontowany Awanbek

28.07.2016 357+000

28.07.2016 357+000

2016.07.15 Rozbiórka nawierzchni przed badaniami archeologicznymi

2016.07.15 Rozbiórka nawierzchni przed badaniami archeologicznymi