ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Grudzień 2016

2016.12.12 Nowa sygnalizacja i oznakowanie ul Walowa

2016.12.12 Nowa sygnalizacja i oznakowanie ul Walowa

2016.12.06 II czesc II etapu badan archeologicznych

2016.12.06 II czesc II etapu badan archeologicznych

2016.12.06 Montaz oznakowania pionowego

2016.12.06 Montaz oznakowania pionowego

2016.12.06 Rozbiorka DK 55 przed badaniami archeologicznymi

2016.12.06 Rozbiorka DK 55 przed badaniami archeologicznymi

2016.12.06 Sprzatanie DK 22

2016.12.06 Sprzatanie DK 22

2016.12.07 Prace wykonczeniowe

2016.12.07 Prace wykonczeniowe

2016.12.07 Zasypka reliktow architetektury

2016.12.07 Zasypka reliktow architetektury

2016.12.12  Nowa organziacja ruchu przy centrum handlowym

2016.12.12 Nowa organziacja ruchu przy centrum handlowym

2016.12.12 Ekrany i latarnie wzdłuż DK 22 i ul Bocznej

2016.12.12 Ekrany i latarnie wzdłuż DK 22 i ul Bocznej

2016.12.12 Lewa jezdnia DK 22 udostepniona dla ruchu

2016.12.12 Lewa jezdnia DK 22 udostepniona dla ruchu

2016.12.12 Nowa docelowa organizacja ruchu

2016.12.12 Nowa docelowa organizacja ruchu

2016.12.12 Nowa sygnalziacja na wyjezdzie z Tesco

2016.12.12 Nowa sygnalziacja na wyjezdzie z Tesco

2016.12.19 Budowa kanlizacji deszczowej przed UM

2016.12.19 Budowa kanlizacji deszczowej przed UM

2016.12.19 Prace wznowione po badaniach archeolgicznych

2016.12.19 Prace wznowione po badaniach archeolgicznych

2016.12.20 kanalizacja deszczowa

2016.12.20 kanalizacja deszczowa

2016.12.20 Odkryte relikty archeologiczne

2016.12.20 Odkryte relikty archeologiczne

2016.12.22 pomiar wysokosci studni

2016.12.22 pomiar wysokosci studni

2016.12.23 Geotkaniana i budowa nasypu

2016.12.23 Geotkaniana i budowa nasypu

2016.12.29 DK 22 357+200

2016.12.29 DK 22 357+200

2016.12.29 dojazd do nowego mostu

2016.12.29 dojazd do nowego mostu

2016.12.29 prace przy UM

2016.12.29 prace przy UM

2016.12.29 skrzyzowanie przy centrum handlowym

2016.12.29 skrzyzowanie przy centrum handlowym

2016.12.29 skrzyzowanie z ul Tczewska

2016.12.29 skrzyzowanie z ul Tczewska

2016.12.29 widok na nowy most

2016.12.29 widok na nowy most

2016.12.29 Aleja Rodla

2016.12.29 Aleja Rodla

2016.12.29 Plac Slowianski

2016.12.29 Plac Slowianski