ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Grudzień 2015

2015.12.01 Betonowanie fundamentu podpory P1

2015.12.01 Betonowanie fundamentu podpory P1

2015.12.01 Rozładunek zbrojenia

2015.12.01 Rozładunek zbrojenia

2015.12.01 Zbrojenie podpory P1

2015.12.01 Zbrojenie podpory P1

2015.12.03 Układanie krawężników odcinek I

2015.12.03 Układanie krawężników odcinek I

2015.12.03 Zbrojenie filara podpory P1

2015.12.03 Zbrojenie filara podpory P1

2015.12.03 Zbrojenie stnaowiska do nasuwu

2015.12.03 Zbrojenie stnaowiska do nasuwu

2015.12.09 Budowa stanowiska do nasuwu ustroju mostu

2015.12.09 Budowa stanowiska do nasuwu ustroju mostu

2015.12.11 Kucie głowic pali na P2

2015.12.11 Kucie głowic pali na P2

2015.12.11 Palowanie na podporze P5

2015.12.11 Palowanie na podporze P5

2015.12.11 Palowanie podpry P5

2015.12.11 Palowanie podpry P5

2015.12.11 Przygotowanei objazdu od strony Tczewa

2015.12.11 Przygotowanei objazdu od strony Tczewa

2015.12.11 skuwanie  głowic pali na P2

2015.12.11 skuwanie głowic pali na P2

2015.12.20 Rejon ul. Tczewskiej

2015.12.20 Rejon ul. Tczewskiej

2015.12.20 Roboty nad Nogatem

2015.12.20 Roboty nad Nogatem

2015.12.20 roboty mostowe

2015.12.20 roboty mostowe