ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Czerwiec 2016

2016.06.06 Budowa prawej jezdni DK 22

2016.06.06 Budowa prawej jezdni DK 22

2016.06.06 Podpora P6 wschodni przyczółek mostu

2016.06.06 Podpora P6 wschodni przyczółek mostu

2016.06.06 Układanie nowej nawierzchni na DK 22

2016.06.06 Układanie nowej nawierzchni na DK 22

2016.06.07 Przygotowanie stanowiska do budowy 8 segmentu

2016.06.07 Przygotowanie stanowiska do budowy 8 segmentu

2016.06.07 Rury osłonowe kabli sprężajacych

2016.06.07 Rury osłonowe kabli sprężajacych

2016.06.09 Płyta mostu

2016.06.09 Płyta mostu

2016.06.10 Frezowanie starej nawierzchni zjazdu na Grobleno

2016.06.10 Frezowanie starej nawierzchni zjazdu na Grobleno

2016.06.10 Nowe bariery na zjeździen a Grobelno

2016.06.10 Nowe bariery na zjeździen a Grobelno

2016.06.10 Poszerzenie nasypu na zjeździe na ul Wałową

2016.06.10 Poszerzenie nasypu na zjeździe na ul Wałową

2016.06.10 Sfrezowana stara nawierzchnia DK 22

2016.06.10 Sfrezowana stara nawierzchnia DK 22

2016.06.10 Wzrost trawy na skarpach Str P DK 22

2016.06.10 Wzrost trawy na skarpach Str P DK 22

2016.06.16 Gabion przy DK 22

2016.06.16 Gabion przy DK 22

2016.06.22 Budowa gazociągu na ul Wałowej

2016.06.22 Budowa gazociągu na ul Wałowej

2016.06.22 Poszerzenie nasypu na ul Wałowej

2016.06.22 Poszerzenie nasypu na ul Wałowej

2016.06.22 Przebudowa sieci w rejonie skrzyżowania na Grobelno

2016.06.22 Przebudowa sieci w rejonie skrzyżowania na Grobelno

2016.06.22 Przebudowy sieciowe na Wałowej

2016.06.22 Przebudowy sieciowe na Wałowej

2016.06.22 Sprawnie rur gazowych

2016.06.22 Sprawnie rur gazowych

2016.06.28 Awanbek nad podporą P5

2016.06.28 Awanbek nad podporą P5

2016.06.28 Deskowanie i zbrojenie ostatniego segmentu mostu

2016.06.28 Deskowanie i zbrojenie ostatniego segmentu mostu

2016.06.28 Prace na ul. Wałowej

2016.06.28 Prace na ul. Wałowej

2016.06.28 Skrzyżowanie DK 22 i DK 55

2016.06.28 Skrzyżowanie DK 22 i DK 55

2016.06.28 Wysunięty 8 segment mostu

2016.06.28 Wysunięty 8 segment mostu

2016.06.28 Wzmocnienie podłoża Inkluzjami

2016.06.28 Wzmocnienie podłoża Inkluzjami

2016.06.28 Zbrojenie 9 segmentu

2016.06.28 Zbrojenie 9 segmentu

2016.06.28 budowa zjazdu na Grobelno

2016.06.28 budowa zjazdu na Grobelno

2016.06.28 przygotowania do wzmocnienia podłoża w rejonie Grobelna

2016.06.28 przygotowania do wzmocnienia podłoża w rejonie Grobelna

2016.06.28 stary i nowy most

2016.06.28 stary i nowy most

2016.06.28 wzmocnieniena dojeździe do mostu  podłoża gruntowego

2016.06.28 wzmocnieniena dojeździe do mostu podłoża gruntowego

2016.06.29 Skrzyżowanie z ul. Tczewską

2016.06.29 Skrzyżowanie z ul. Tczewską

2016.0616 Korytowanie starej DK 22

2016.0616 Korytowanie starej DK 22