Obiekty inżynierskie


 • Wiadukt autostradowy WA 156 km 574+300,00 – km 5812+250,00. Obiekt jest wiaduktem drogowym w ciągu autostrady A-4 węzeł „Rzeszów Centralny”- węzeł  "Rzeszów Wschodni" przekraczającym:
  • drogę kolejową nr 9, z uwzględnieniem jej przebudowy
  • tory kolejowe linii nr 71 Ocice- Rzeszów w tym projektowany tor dojazdowy do lotniska.
 • Wiadukt drogowy WD 157 km 574+511,89 – km 574+582,00. Obiekt jest wiaduktem drogowym nad projektowaną autostradą A-4 "Rzeszów Centralny" - "Rzeszów Wschodni". Projektowany w ciągu drogi gminnej nr 108817 Rudki- Zaczernie.
 • Wiadukt drogowy WD 158 km 578+181,86 – km 578+220,00. Obiekt jest wiaduktem drogowym nad projektowaną autostradą A-4 "Rzeszów Centralny"- "Rzeszów Wschodni", projektowany w ciągu drogi powiatowej nr 1377R Jasionka - Zaczernie
 • Most autostradowy MA 159 km 578+466,06 – km 578+504,10. Obiekt jest mostem drogowym w ciągu projektowanej autostrady A-4 "Rzeszów Centralny" - "Rzeszów Wschodni" przekraczającym:
  • potok Czarna, szerokość koryta potoku pod obiektem wynosi ok. 7,5 m
  • przejścia dla zwierząt (średnie ssaki) szerokość po 6,5 m z każdej strony potoku.
 • Most autostradowy MA 159a km 578+466,06 – km 578+504,10. Obiekt jest mostem drogowym w ciągu projektowanej drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków. Droga dojazdowa w miejscu obiektu MA-159a jest równoległa do autostrady A-4 "Rzeszów Centralny" - "Rzeszów Wschodni". Obiekt przekracza:
  • potok Czarna, szerokość koryta potoku pod obiektem wynosi ok. 7,5 m
  • przejścia dla zwierząt (średnie ssaki) szerokość po 6,5 m z każdej strony potoku.
 • Wiadukt autostradowy WA 160 km 579+938,71 – km 579+947,00. Obiekt jest wiaduktem drogowym w ciągu projektowanej autostrady A-4 "Rzeszów Centralny" - "Rzeszów Wschodni". Wiadukt przekracza drogę gminną nr 108827 Góry- Nowa Wieś, oraz przejście dla zwierząt.
 • Most autostradowy MA 161 km 580+100,60 – km 580+377,00. Obiekt jest mostem drogowym w ciągu autostrady A-4 "Rzeszów Centralny" - "Rzeszów Wschodni" przekraczającym:
  • rzekę Wisłok, szerokość koryta rzeki pod obiektem wynosi ok. 38m,
  • rzekę Mrowla, szerokość koryta rzeki pod obiektem wynosi ok. 12m,
  • drogę krajową nr 19,
  • przejścia dla zwierząt,
  • drogę dojazdową nr 15,
  • drogę dojazdową nr 10.

 

 • Wiadukt drogowy WD 162 km 580+852,45 – km 580+844,00. Obiekt jest wiaduktem drogowym w ciągu projektowanej łącznicy AŁ3 i AŁ4 w węźle "Rzeszów Wschodni" przekraczającym autostradę A-4. Obiekt jest projektowany w ciągu łącznicy S-019 Rzeszów-Tarnów.
 • Wiadukt drogowy WS 7 km 467+426,86 – km 467+457,82. Obiekt jest wiaduktem drogowym nad autostradą A-4. Wiadukt przekracza drogi dojazdowe nr 15 i nr 17 (klasy L). Obiekt jest projektowany w ciągu drogi DK-19 na odcinku Stobierna - węzeł autostrady A-4 "Rzeszów Wschodni".
 • Wiadukt drogowy WS 8 km 467+875,66 - km 467+897,23. Obiekt jest wiaduktem drogowym zlokalizowanym w obrębie węzła "Rzeszów Wschodni" na przecięciu projektowanej autostrady A-4 z projektowaną droga krajową DK-19. Obiekt jest projektowany w ciągu drogi krajowej DK-29 Lublin-Rzeszów nad łącznicami węzła. Oś łącznic przecina oś drogi krajowej DK-19 w km 467+889,36.
 • Wiadukt drogowy WS 9 km 468+197,51 -km 468+206,78. Obiekt jest wiaduktem drogowym, w ciągu drogi DK-19 Lublin-Rzeszów, przekraczającym nowoprojektowany odcinek drogi powiatowej nr 1382R oraz przejście dla zwierząt
 • Przejście dla pieszych PP 6 km 467+034,20 -km 467+033,50. Obiekt jest konstrukcją w ciągu projektowanej drogi DK-19 Lublin-Rzeszów, przekraczającym istniejący ciąg pieszy stanowiący dojście do istniejącego mostu pieszego nad rzeką Wisłok. Obiekt służy również do przeprowadzenia pod droga DK-19 projektowanej drogi dojazdowej. Oś obiektu przecina oś drogi krajowej DK-19. Początek płyty pomostu zlokalizowany jest w km 467+034,20.
 • Ściana oporowa S1 Obiekt znajduje się wzdłuż łącznicy GŁ2 w węźle Rzeszów Wschodni. Ścianę S1 zaprojektowano po łuku, równolegle do osi łącznicy GŁ2 biegnącej w kierunku DK-19