KONTAKT

ZAMAWIAJĄCY

 

Inwestor:

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

reprezentowany przez:

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71...74 wewn.201, fax: wewn. 206

 

Kierownik Projektu:

Andrzej Prajsnar

 

GDDKiA Oddział w Rzeszowie

ul. Sikorskiego 49c, 35-304 Rzeszów

tel. 17 230 27 33, fax: 17 230 27 32

e-mail: aprajsnar@gddkia.gov.pl

 

KONSULTANT

Konsorcjum firm:

 

Lider - ZBM Inwestor Zastępczy S.A.

ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa

tel. 22 811 75 31, fax: 22 811 62 37

e-mail: sekretariat@zbm.com.pl

 

Partner - ECM Group Polska S.A.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

tel. 22 333 73 57, 22 333 73 22

e-mail: office@ecmg.pl

 

Inżynier Kontraktu:

Joanna Bajor

 

Biuro Inżyniera Kontraktu A-4

ZBM Inwestor Zastępczy S.A.

ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów

tel. 17 852 85 01, fax: 17 855 47 83

e-mail: sekretariat.rzeszow@zbm.com.pl

 

Laboratorium Inżyniera:

Laboratorium Drogowe

Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA Oddział w Rzeszowie

ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów

 

WYKONAWCA

Konsorcjum firm:

Lider - Mostostal Warszawa S.A.

ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa

tel. 22 548 50 00, fax: 22 548 56 66

e-mail: info@ mostostal.waw.pl

 

Partner - Acciona Infraestructuras S.A.

Avda de Europa 18 Praque Empresarial

La Moraleja 28108 Alcobendas Madrid

 

Dyrektor Kontraktu:

Jerzy Skowron

 

Biuro Budowy A-4

 36-002 Jasionka 71a

tel. 17 250 21 74, fax: 17 250 21 75

e-mail: a-4rzeszow@mostostal.waw.pl

 

Kierownik budowy:

Mariusz Stec

 

Biuro Budowy A-4

36-002 Jasionka 71a

tel.: 17 250 21 74, fax: 17 250 21 75

 e-mail: a-4rzeszow@mostostal.waw.pl

 

PROJEKTANT

Biuro projektowo - badawcze dróg i mostów

Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa

tel. 22 832 29 15, fax: 22 832 29 13

e-mail: transwar@transprojekt.pl