DANE OGÓLNE

 

 

O PROJEKCIE

 

Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odcinek węzeł Krzyż - węzeł Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza

 

Numer umowy o dofinansowanie - POIŚ.06.01.00-00-028/09-00

Data podpisania umowy - 30.06.2010 r.

Data podpisania Aneksu do Umowy o Dofinansowanie - 05.07.2012 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg Aneksu - 31.12.2013 r.

Całkowita Wartość Projektu - 5 295 490 059,90 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE - 2 969 050 618,42 PLN

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

O KONTRAKCIE

 

Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód

 

Wartość Kontraktu - 442 524 805,73 PLN brutto

Wartość umowy na zarządzanie i nadzór - 5 120 949,99 PLN

Data uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - 29.12.2009 r.

Data podpisania umowy na zarządzanie i nadzór - 09.12.2009 r.

Data podpisania umowy na roboty - 26.02.2010 r.

Data przekazania placu budowy - 17.03.2010 r.

Data rozpoczęcia robót - 29.03.2010 r.

Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2011 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Rzeszowie

 

KONSULTANT

Konsorcjum firm:

Lider - ZBM Inwestor Zastępczy S.A.

ul. Jagiellońska 88, bud. 51 BC, lok. 36, 03-215 Warszawa

tel. / fax  22 651 06 50

e-mail: sekretariat@zbm.com.pl

 

Partner - ECM Group Polska S.A.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

tel. 22 333 73 57, fax: 22 333 73 22

e-mail: office@ecmg.pl

 

WYKONAWCA

Konsorcjum firm:

Lider - Mostostal Warszawa S.A.

ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa

tel. 22 548 50 00, fax: 22 548 56 66

e-mail: info@ mostostal.waw.pl

 

Partner - Acciona Infraestructuras S.A.

Avda de Europa 18 Praque Empresarial

La Moraleja 28108 Alcobendas Madrid

 

CELE ZADANIA

 

Przedmiotowy odcinek jest częścią autostrady A-4, znajdującej się w III korytarzu transportowym sieci TEN-T. Podstawowym zadaniem inwestycji jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym na osi wschód - zachód. Budowa autostrady zapewni bezpośrednie połączenie z Niemcami przez przejście graniczne w Jędrzychowicach oraz z Ukrainą przez przejście graniczne w Korczowej. Budowa przedmiotowego odcinka autostrady A-4 uaktywni tereny Polski Wschodniej oraz zmniejszy ruch na istniejącej drodze krajowej nr 4, co skutkować będzie redukcją negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.


ZAKRES RZECZOWY ZADANIA

 

Inwestycja obejmuje budowę autostrady A4 na odcinku węzeł „Rzeszów Centralny” – węzeł „Rzeszów Wschodni” wraz z budową drogi krajowej DK-19 w obrębie węzła „Rzeszów Wschodni”, budową dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, budową infrastruktury związanej z autostradą A4, a także przebudową lokalnych dróg oraz istniejących urządzeń infrastruktury technicznej. Nowa inwestycja stanowi część przyszłej północnej autostradowej obwodnicy Rzeszowa, która umożliwi odciążenie miasta z ruchu tranzytowego. Jej realizacja obejmuje budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, koleją, rzekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci 12 obiektów inżynierskich:

  • nad A-4:  3 wiadukty,
  • nad A-4, w ciągu DK-19: 1 wiadukt,
  • w ciągu A-4: 2 wiadukty,
  • 2 mosty,
  • w ciągu DK19: 2 wiadukty,
  • 1 przejście dla pieszych,
  • w ciągu drogi dojazdowej: 1 most.

 

LOKALIZACJA ZADANIA

 

Pas drogowy dla budowy autostrady A4, ustalony Decyzją nr I.X-7119-1-9/09 z dnia 29.12.2009 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinku węzeł „Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschodni”, położony jest w województwie podkarpackim na terenie powiatu rzeszowskiego: Gmina Głogów Małopolski, obręb Rudna Mała; Gmina Trzebownisko, obręb Zaczernie, obręb Nowa Wieś, obręb Terliczka, obręb Łąka, obręb Trzebownisko.

 

 

 

 

Aktualizacja strony: 29-08-2013