INŻYNIER

 LIDER:

 

 

 

 

PARTNER:

 

 

 

WYKONAWCA - LIDERZY

 

 

  

 

 

 

 

DANE OGÓLNE

  Budowa autostrady A-1,

 

odcinek Toruń - Stryków

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

 

   Wartość projektu 5 833 259 686 PLN

 

  Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  3 261 883 690 PLN

 

Planowane lata realizacji projektu 2010 - 2012

 


 

OPIS PROJEKTU


 

 Budowa Autostrady A-1 Toruń - Stryków węzeł Kowal - węzeł Sójki od km 215+850 do km 245 + 800 zadanie I odcinek IV/zadanie II odcinek 1A,1B,


Budowa Autostrady A-1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295 + 850 - zadanie II odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000 , węzeł Sójki - węzeł Kotliska


Budowa Autostrady A-1, odc. Toruń-Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła)-Piątek (bez węzła); odcinek 2/sekcja 2/ od km 261+000 do km 270+000,

 

Budowa Autostrady A-1, odc. Toruń-Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z węzłem)-węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2/sekcja 3/ od km 270+000 do 273+400 do km oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000

 

 

 

Przedmiotem projektu jest budowa autostrady A-1 na odcinku Toruń (węzeł „Czerniewice") - Stryków (węzeł „Stryków"). Autostrada zastąpi drogę krajową dk 1, o niższym standardzie i przebiegu przez tereny zabudowane, blisko małych miejscowości.

Docelowo, autostrada A-1 osiągnie długość ok. 580 km i zapewni połączenie najbardziej strategicznym gospodarczo regionom kraju: Trójmiastu i obszarom metropolitarnym Górnego Śląska, włączając je w sieć dróg środkowej i południowej Europy. Odcinek Toruń-Stryków zaprojektowano w przekroju: dwie jezdnie autostrady, po dwa pasy ruchu. Inwestycja będzie realizowana kompleksowo, tj. z wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, węzły drogowe, miejsca obsługi podróżnych (MOP), obwody utrzymania autostrady (OUA), place i stacje poboru opłat (PPO, SPO), obiekty inżynierskie, przejścia dla zwierząt, oświetlenie, łączność autostradową, itp. W przekroju pozostawiono miejsce na budowę trzeciego pasa ruchu, który zostanie dobudowany od wewnętrznej strony jezdni. Realizacja etapu docelowego jest uzależniona od ilościowego wzrostu natężenia ruchu.


 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu:

Adres:

90-056 Łódź,
ul. Roosevelta 9

NIP:

725-17-13-273

tel. centrali:

042 66 22 300

fax:

042 66 22 377

e-mail:

sekretariat@lodz.gddkia.gov.pl

 

Kierownik Projektu

DLA ODCINKÓW

Kowal - Sójki

Sójki - Kotliska

Kotliska - Piątek

Piotr Bober

 

Kierownik Projektu

DLA ODCINKA

Piątek - Stryków

Tadeusz Krześkiewicz


 OSTATNIA AKTUALIZACJA STRONY: 09.01.2013